Propuneri

Propuneri online

Ai deja un nume de utilizator şi o parolă pentru Annales Universitatis Apulensis. Series Historica?
Mergi la autentificare

Ai nevoie de un nume de utilizator şi o parolă?
Mergi la înregistrare

Înregistrarea şi autentificarea sunt necesare pentru a propune articole online şi pentru a verifica starea propunerilor existente.

 

Listă de verificare pentru pregătirea propunerilor

Ca parte a procesului de depunere a propunerilor, autorilor şi se cere să verifice concordanţa propunerii cu toate punctele următoare. Propunerile neconforme sunt returnate autorilor.

  1. Propunerea nu a mai fost publicată şi nici nu a mai fost dată spre evaluare altei reviste (sau a fost dată o explicaţie la comentarii către editor).
  2. Fişierul propunerii este în format Microsoft Word, RTF, sau WordPerfect.
  3. Acolo unde sunt disponibile, au fost puse URL-urile pentru referenţiere.
  4. Textul este la un rând; font de 12; implică mai degrabă italice decât sublinieri (cu excepţia adreselor URL) iar toate ilustraţiile, figurile şi tabelele sunt plasate în corpul textului la punctele corespunzătoare decât la final.
  5. Textul este conform cu cerinţele stilistice şi bibliografice descrise în îndrumările pentru autori, care pot fi găsite la secţiunea „despre” a revistei.
  6. Dacă faci propunerea către o secţiune cu peer review a revistei, trebuie urmărite instrucţiunile privind asigurarea unei evaluări oarbe.
 

Declaraţia de confidenţialitate

Numele şi adresele email introduse pe siteul acestei reviste vor fi utilizate exclusiv în scopurile enunţate ale acestei reviste şi nu vor fi făcute disponibile în alt scop sau altor persoane.