Home

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Titlul proiectului: Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! – Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21

Codul proiectului: POSDRU/156/1.2/G/137166

Beneficiarul proiectului: Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Managerul de proiect: Conf. univ. dr. ing. Manuella Kadar

Valoarea totală a proiectului: 2.058.590,32 RON

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni (15.05.2014 – 14.11.2015)

 

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României