Activitățile proiectului

A1. Management de proiect

1.1.Constituirea echipei de management si a echipei de implementare

1.2.Stabilirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru

1.3.Monitorizarea si evaluarea proiectului

A1 este activitate transversala si contribuie la realizarea obiectivului general si tuturor obiectivelor specifice, prin alocarea resurselor (umane, materiale, financiare) si coordonarea utilizării acestora pentru realizarea tuturor celorlalte activități.

 

A2. Achiziții  

2.1. Pregătirea si realizarea achizițiilor de servicii si bunuri necesare derulării proiectului

A2 este activitate transversala si contribuie la realizarea obiectivului general si tuturor obiectivelor specifice prin asigurarea resurselor materiale necesare implementării tuturor celorlalte activități.

 

A3. Informare si publicitate pentru proiect

3.1 Elaborarea identității vizuale a proiectului

3.2 Conferința de presa de lansare a proiectului

3.3. Elaborarea website-ului proiectului si a conținutului materialelor de promovare

3.4. Actualizarea conținutului materialelor de promovare, a conținutului website-ului si distribuirea materialelor de promovare

3.5. Planificarea si organizarea conferinței de presa de încheiere a proiectului.

A3 este activitate transversala si contribuie la realizarea obiectivului general si tuturor obiectivelor specifice prin asigurarea vizibilității proiectului in conformitate cu normele POSDRU.

 

A4. Organizarea unor sesiuni de instruire “Training for trainers” in domeniul dezvoltării programelor de studii, asigurării calității in învățământul superior

4.1 Crearea / tipărirea / multiplicarea / distribuirea materialelor de curs

4.2 Înscrierea participanților si derularea sesiunilor de instruire “Training for trainers”

A4 contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 3, cuantificat prin indicatorul de realizare imediata (output) – Număr participanți la instruire învățământ superior: 40 persoane.

 

A5. Realizarea unei analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelări cu nevoile pieței muncii si ale societății bazate pe cunoaștere

5.1 Constituirea grupurilor de analiza formate din experți ai universității si reprezentanți ai mediului de afaceri pentru cele 3 domenii preselectate in proiect: Informatica, Ingineria mediului si Electronica aplicata

5.2 Analiza curriculelor actuale pentru cele 3 domenii: Informatica, Ingineria mediului si Electronica aplicata, in raport cu nevoile pieței muncii

5.3 Organizarea a 3 seminarii pe tema corelării programelor universitare si curricumului universitar in cele 3 domenii cu nevoile pieței muncii si ale societății bazate pe cunoaștere

A5 contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice nr. 1 si 4 .

 

A6. Adaptarea programelor de studii si curricumului universitar pentru corelarea cu nevoile pieței muncii

A6 contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 1, cuantificat prin indicatorul de realizare imediata (output) – Număr de programe de licența/ masterat  dezvoltate/ adaptate conform CNCIS – învățământ superior: 4 programe de studii adaptate;

 

A7. Extinderea utilizării TIC in activitățile de predare / învățare prin înființarea a doua laboratoare didactice

7.1 Dotarea spatiilor de învățare cu echipamentele necesare, recepția si instalarea echipamentelor, suport

7.2 Dezvoltarea si implementarea soluțiilor software de simulare a condițiilor reale din aglomerările urbane in domeniul poluării aerului, colectării deșeurilor, iluminatului stradal si nivelului de zgomot

7.3 Sesiuni de instruire pentru cadrele didactice care vor utiliza soluțiile software in

7.4 Elaborarea regulamentului de funcționare a laboratoarelor didactice si stabilirea de responsabilități pentru personalul universitar

 A7 contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 2.

 

 A8. Campanie de promovare a laboratoarelor didactice si ofertei educaționale adaptate la nevoile pieței muncii pentru cele 3 domenii din proiect  

8.1 Organizarea unui eveniment de lansare a laboratoarelor didactice cu prezentarea unui demo a soluțiilor software dezvoltate

8.2 Organizarea unui eveniment de tip “ziua porților deschise” pentru promovarea accesului la învățământul superior

A8 contribuie indirect la realizarea obiectivelor specifice nr. 1 si 2. prin promovarea ofertei educaționale adaptate la nevoile pieței muncii si a laboratoarelor didactice create prin proiect.

 

A9. Participarea studenților la activități in cadrul laboratoarelor didactice infinitate prin proiect

9.1 Crearea/tipărirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor didactice necesare pentru desfășurarea activității in laboratoare

9.2 Înscrierea studenților in grupul ținta si derularea activităților in laboratoarele didactice

9.3 Evaluarea rezultatelor obținute de studenți in laboratoarele didactice

A9 contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice nr. 1 si 2, cuantificate prin indicatorii de rezultat (rezult) – Ponderea programelor de studii desfășurate conform CNCIS : 100%; Număr de programe de licența/masterat conform CNCIS implementate: 4 programe de studii adaptate implementate; Număr de studenți care au beneficiat de operațiunile finanțate la nivelul instituțiilor de învățământ superior: 215 studenți.

 

A10. Înființarea a 3 comunități de practica la nivel transnațional pe cele 3 domenii preselectate in proiect: Informatica, Ingineria mediului si Electronica aplicata

10.1 Stabilirea componentei comunitățiilor de practica si selecția studenților

10.2 Organizarea întâlnirilor de lucru pentru identificarea de best practice-uri in cele 3 domenii

10.3 Organizarea a 4 work-shop-uri in tarile de origine ale partenerilor transnaționali urmate de vizite in companii reprezentative pentru cele trei domenii

A10 contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 4 cuantificat prin indicatorii de rezultat (rezult) – Număr de studenți care au beneficiat de operațiunile finanțate la nivelul instituțiilor de învățământ superior: 42 din cei 215 studenți participanți la A9 si Parteneri transnaționali implicați in proiect: 2 parteneri transnaționali.

În luna august vor avea loc întâlniri în cadrul Comunităților de bune practici în zilele de 03.08.2015 și respectiv 13.08.2015
Anunt intalniri-august 

În luna septembrie vor avea loc întâlniri în cadrul Comunităților de bune practici în zilele de 01.09.2015 respectiv 14.09.2015
Anunt intalniri-septembrie

În luna octombrie vor avea loc întâlniri în cadrul Comunităților de bune practici în data de 13.10.2015
Anunt intalniri-octombrie

Galerie foto activitatea A 10
_MG_0032

_MG_0813

_MG_0814

_MG_0818

_MG_9343

_MG_9358

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României