Bugetul proiectului

 

Denumire Aplicant: Universitatea ”1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Cod Proiect: ID 137166

Titlu Proiect: “Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! – Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii si ingineriei mediului la cerințele secolului 21″

 

 

CATEGORII DE
CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL

(cu TVA*)- Lei -

 

 

1.Resurse umane

 1.383.222,90

2.Participanţi

 151.337,99

3.Alte tipuri de costuri, din care:

 398.229,26

3.1. cheltuieli
de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din
valoarea totala eligibila a proiectului )
-X%

150.072,05

3.2. valoare
activităţi subcontractate/externalizate
(max. 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului)

36.208,00

4.Rezervă de contingenţă -
maxim 5% din (1+2+3)-X%

 20.452,86

5.Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

1.953.243,02

6. Total
cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15% din
total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de
tip FEDR)-X%

 105.347,30

7.VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A
PROIECTULUI ( 5+6 ), din care:

2.058.590,32

8valoare activităţi
transnaţionale

 434.666,54

9valoare TVA nedeductibilă
estimată

 86.726,91

10.CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

 41.171,81

11.ASISTENŢA FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 )

2.017.418,51

 

* Conform
prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările și completările
ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile
care alcătuiesc Bugetul proiectului conțin si TVA aferenta
acestora.

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României