Comunitati de bune practici

Dissemination of the AquaSmart project during the university Alba Iulia visit to UNINOVA and FCT/UNL

A 10.1. Stabilirea componenței comunităților de practică și selecția studenților
Metodologie de elaborare criterii de selecție pentru stabilirea componentei comunităților de practică și selecția studenților pent pentru vizite de studiu în Italia și Portugalia
- Metodologie de selectie

Proces verbal încheiat astăzi, 17.07.2015, cu ocazia finalizării procesului de selecției a studenţilor care vor participa la vizitele de studiu în cadrul Activităţii A10.1 în proiectul POSDRU/156/1.2/G/137166 „Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! – Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21”.
- Proces verbal de selectie

Activitatea A10. Activitate in parteneriat transnational –
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, INFOR SA Italia, UNINOVA Portugalia.
Activitate constă în înfiintarea a 3 comunitati de bune practici la nivel transnational pe cele 3 domenii preselectate in proiect: Informatica, Ingineria mediului si Electronica aplicata avand urmatoarele subactivtati:
10.1 Stabilirea componentei comunitatilor de practica si selectia studentilor;
10.2 Organizarea intalnirilor de lucru pentru identificarea de bune practici in cele 3 domenii;
10.3 Organizarea a 4 workshop-uri in tarile de origine ale partenerilor transnationali urmate de
8 vizite in companii reprezentative pentru cele trei domenii.

Rezultatele Activitatii A10:
- 1 set de criterii de selectie pentru studentii care vor participa in comunitatile de buna practica, tinand cont de performantele lor in activitatea de laborator;
- 1 structura online pentru 3 comunitati de practica;
- 42 de studenti selectati din cei 215 participanti in proiect ( 14 studenti/domeniu);
- 6 intalniri de lucru organizate pentru fiecare comunitate de bune practici;
- 3 rapoarte de bune practici;
- 4 workshop-uri organizate in tarile de origine ale partenerilor transnationali, respectiv Italia si Portugalia;
- 8 vizite in companii reprezentative pentru cele 3 domenii: Informatica, Ingineria mediului si Electronica aplicata.


Activity A10. This activity aims to establish 3 Communities of best practice at transnational level for 3 selected fields: Computer science, Environmental Engineering and Applied Electronics –
A10 is a transnational partnership between Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, INFOR SA Italy, UNINOVA Portugal.

Sub-activities:
10.1. Setting up the community of best practice and student selection procedure;
10.2. 6 Meetings organized for establishing the best practices in the 3 fields;
10.3. Organization of 4 workshops in Italy and Portugal and 8 study visits in companies; Organization of 2 workshops and study visits to companies for students from Computer Science and Applied Electronics (26 participants) in Portugal and 2 workshops and 4 study visits for students from Computer Science and Environmental Engineering (26 students) in Italy.

Results of activity A10:
- 1 set of criteria for students selection who participate in the communities of best practice;
- 1 digital framework for 3 communities of best practice;
- 42 students selected from the total of 215 participants ( 14 students/domain);
- 6 meetings of the communities of best practice in July, August, September 2015;
- 3 reports of best practice;
- 4 workshops organized in Italy and Portugal (2 workshops in Italy and 2 workshops in Portugal);
- 8 study visits in representative companies in the field of Computer Science, Environmental Engineering and Applied Electronics.

BEST PRACTICE COMMUNITY – Smart People for Smart Cities!

Smart People for Smart Cities is a collaborative forum gathering members from academia, public sector, business and community in order to provide best practice examples, projects, scientific research upon the city’s digital infrastructure. The aim is to use smart technologies to meet the target to train students on effective means of reducing air pollution, noise pollution, and on intelligent management of city lighting, and intelligent management of waste in cities.
Students enrolled in the fields of Computer Science, Environmental Engineering and Applied Electronics will take advantage in future project developments on the use of data captured by sensors and transmitted and stored in connected mobile and other type of devices. They are currently developing an approach to bring all of this data together to create an oversight of the city as concerns the above mentioned issues.

Community student members:
Applied Electronics
Computer Science
Environmental Engineering

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României