Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizeaza achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE A MATERIALELOR DE PROMOVARE”

Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizeaza achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE A MATERIALELOR DE PROMOVARE” în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/137166. Data limită de depunere a ofertelor: 06.11.2015 ora 14:00

Documentatie de atribuire

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României