Home

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Împreună pentru un viitor de succes în Europa!

Codul proiectului: POSDRU/161/2.1/G/141529

Beneficiarul proiectului: Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Managerul de proiect: Conf. univ. dr. ing. Manuella Kadar

Valoarea totală a proiectului: 1.638.411,64 RON

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni (12.05.2014 – 11.11.2015)

Permanent link to this article: http://portal.uab.ro/posdru141529/

uab-1x

Home

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă” Titlul proiectului: Împreună pentru un viitor de succes în Europa! Codul proiectului: POSDRU/161/2.1/G/141529 Beneficiarul proiectului: Universitatea “1 Decembrie …

Read more

uab-4x

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului Proiectul se încadrează in Axa prioritara 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1.” Tranziția de la școală la viața activa”. Obiectivul general este îmbunătățirea competentelor studenților in sprijinul tranziției de la școală la viața activă prin participarea la activități de consiliere si orientare …

Read more

uab-x5

Parteneriate

Parteneriat încheiat în vederea implementării proiectului Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Infor SA – Consorzio Interaziendale Per La Formazione, Torino, Italia   Parteneriate încheiate în vederea derulării stagiilor de practică Agenția pentru Protecția Mediului Alba Iulia Garda Națională de Mediu Alba Ocolul Silvic Alba Iulia Ocolul Silvic Valea Ampoiului, Direcția Silvică Alba Oficiul …

Read more

uab-x6

Link-uri

Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Fondurilor Europene Ministerul Educației Naționale Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Centru Național de Dezvoltare Învățământului Profesional și Tehnic – Organism Intermendiar al POSDRU Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice Universitatea „1 Decembrie 1918” …

Read more

uab-3x

Contact

Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia Centrul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării Adresa: Str. Gabriel Bethlen Nr. 5, Cod poștal 510009, Mun. Alba Iulia Tel / Fax: +40.258.806.271 E-mail: cmcdi@uab.ro Website: http://www.uab.ro/cmcdi/

Read more

uab-2x

Bugetul proiectului

  Denumire Aplicant: Universitatea ”1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia Cod Proiect: ID 141529 Titlu Proiect: “Impreuna pentru un viitor de succes In Europa!”     CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) TOTAL (cu TVA*)- Lei –     1.Resurse umane 879.537,81 2.Participanţi 180.962,71 3.Alte tipuri de costuri, din care: 432.807,12 3.1. cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele …

Read more


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României