Activitățile proiectului

A1. Management de proiect

1.1.Constituirea echipei de management si a echipei de implementare

1.2. Stabilirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru

1.3. Monitorizarea si evaluarea proiectului

 

A2. Achiziții

2.1. Pregătirea și realizarea achizițiilor de servicii si bunuri necesare derulării proiectului
 

A3. Informare și publicitate pentru proiect

3.1 Elaborarea identității vizuale a proiectului

3.2 Conferința de lansare a proiectului

3.3 Elaborarea conținutului website-ului proiectului si a conținutului materialelor de promovare

3.4 Actualizarea conținutului materialelor de promovare, a conținutului website-ului si distribuirea materialelor de promovare

3.5 Conferința finală a proiectului
 
A4. Dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a studenților

4.1. Campanie de informare a studenților cu privire la organizarea sesiunilor de consiliere și orientare

4.2. Elaborarea de materiale care sa vina în sprijinul activității de consiliere si orientare profesionala

4.3. Derularea sesiunilor de consiliere si orientare profesionala

4.4. Elaborarea criteriilor de selecție pentru vizite de studiu

4.5. Selecția studenților pentru vizite de studiu

4.6. Activități pregătire Vizita de studiu nr.1 ca suport pentru orientare si consiliere profesionala la firme din Italia

4.7. Vizita de studiu nr.1 ca suport pentru orientare si consiliere profesionala la firme din Italia

4.8. Activități pregătire Vizita de  studiu nr.2 ca suport pentru orientare si consiliere profesionala la firme din Italia

4.9. Vizita de studiu nr. 2 ca suport pentru orientare si consiliere profesionala la firme din Italia

 

A5. Organizarea cadrului de practica virtuala prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată pentru studenții de la specializările Marketing și Administrarea afacerilor

5.1 Analiza si evaluarea funcțiilor aplicațiilor software de simulare utilizate in laboratoarele de tip

întreprindere simulata pentru gestiunea resurselor economice in raport cu necesitățile studenților

5.2 Actualizarea fluxurilor informaționale din aplicațiile software de simulare utilizate in laboratoarele de tip întreprindere simulata pentru gestiunea resurselor economice

5.3 Actualizarea de planuri de învățământ / curricule / studii de caz / simulări practice

5.4 Dezvoltarea / amendarea regulamentului de funcționare a laboratoarelor de întreprindere simulată

5.5 Elaborarea / actualizarea / multiplicarea materialelor necesare desfășurării activităților in laboratoarele de întreprindere simulata (suporturi de curs)

5.6 Funcționarea întreprinderilor simulate – studii de caz si simulări de procese specifice pentru studenții proveniți de la cele 2 specializări

5.7 Evaluarea activității studenților în întreprinderile simulate

 

A6. Organizarea stagiilor de practică în companii

6.1 Identificarea companiilor relevante pentru proiect în care studenții vor efectua stagiile de practica

6.2 Încheierea convențiilor cadru între universitate și companii pentru derularea stagiilor de practică

6.3 Elaborarea criteriilor de selecție și selecția studenților care vor participa la stagiile de pregătire practica

6.4 Crearea / tipărirea / multiplicarea / distribuirea materialelor suport pentru stagiile de practică

6.5 Participarea studenților la stagiile de practica

6.6 Evaluarea rezultatelor obținute de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică

 

A7. Diseminarea rezultatelor proiectului

7.1 Întocmirea unui raport care prezintă rezultatele proiectului și posibilitățile de multiplicare a

rezultatelor proiectului

7.2 Planificarea si organizarea unui seminar de diseminare a rezultatelor proiectului

Permanent link to this article: http://portal.uab.ro/posdru141529/activitatile-proiectului/


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României