Bugetul proiectului

 

Denumire Aplicant: Universitatea ”1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Cod Proiect: ID 141529

Titlu Proiect: Impreuna pentru un viitor de succes In Europa!”

 

 

CATEGORII DE
CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL

(cu TVA*)- Lei -

 

 

1.Resurse umane

879.537,81

2.Participanţi

180.962,71

3.Alte tipuri de costuri, din care:

432.807,12

3.1. cheltuieli
de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din
valoarea totala eligibila a proiectului )
-X%

163.674,38

3.2. valoare
activităţi subcontractate/externalizate
(max. 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului)

116.346,17

4.Rezervă de contingenţă -
maxim 5% din (1+2+3)-X%

15.000,00

5.Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

1.508.307,64

6. Total
cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15% din
total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de
tip FEDR)-X%

130.104,00

7.VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A
PROIECTULUI ( 5+6 ), din care:

1.638.411,64

8valoare activităţi
transnaţionale

466.581,43

9valoare TVA nedeductibilă
estimată

92.971,11

10.CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

32.768,23

11.ASISTENŢA FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 )

1.605.643,41

 

* Conform
prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările și completările
ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile
care alcătuiesc Bugetul proiectului conțin si TVA aferenta
acestora.

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://portal.uab.ro/posdru141529/bugetul-proiectului/


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României