«

»

Aug 28

Comunicat privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în luna August 2014

COMUNICAT PRIVIND
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
ÎN LUNA AUGUST 2014

În luna August 2014 în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități care vizează grupul țintă:
A4. Dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a studenților
A4.2. Elaborarea de materiale care să vină în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesională
În cadrul acestei activități, în această lună, a fost definitivat Ghidul de consiliere și orientare profesională care va sprijini activitatea de consiliere. Acest ghid va fi multiplicat în 500 de exemplare și va fi distribuit studenților care vor fi consiliați începând cu luna octombrie.
Tot în cadrul acestei activități Experții cu piața muncii au aplicat 15 Chestionare la firmele cu care au fost încheiate Acorduri. Pe baza acestor chestionare se vor întocmii ulterior 3 Rapoarte care vor sprijinii activitatea de consiliere și orientare profesională.

A 4.3 Derularea sesiunilor de consiliere și orientare profesională

Experții au identificat specializările care vor participa la sesiunile de orientare și consiliere profesională din cadrul facultăților de Drept și științe sociale, Științe economice și Științe exacte și inginerești.

A5. Organizarea cadrului de practică virtuală prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată pentru studenții de la specializările Marketing şi Administrarea afacerilor

A5.1 Analiza si evaluarea funcțiilor aplicațiilor software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice în raport cu necesitățile studenților

În cadrul acestei activități a avut loc 1 întâlnire de lucru pe Skype cu partenerul transnațional pentru analiza si evaluarea funcțiilor aplicațiilor software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice în raport cu necesitățile studenților. La această întâlnire au participat din partea Beneficiarului Experții în adaptarea ofertei educaționale și Expertul IT, iar de la partenerul P1 Expertul IT Luca Barra.
În cadrul ședinței am s-au identificat disciplinele de studiu pentru care se pot realiza aplicații în cadrul laboratoarelor de întreprindere simulată. Am studiat facilitățile oferite de produsul software de simulare dezvoltat şi utilizat în proiectul: POSDRU/109/2.1/G/82018 „Firma virtuală – Sistem interactiv de învățare pentru creșterea gradului de ocupare şi adaptare a studenților pe piața muncii” care a fost implementat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ca beneficiar.

A5.2 Actualizarea fluxurilor informaționale din aplicațiile software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice

Pentru această activitate s-a procedat la analizarea și evaluarea fluxurilor informaționale implementate în produsul software de simulare dezvoltat şi utilizat în proiectul POSDRU/109/2.1/G/82018 „Firma virtuală – Sistem interactiv de învățare pentru creșterea gradului de ocupare şi adaptare a studenților pe piața muncii” şi am făcut propuneri de actualizare. S-a realizat identificarea fișelor de disciplină care urmează să fie adaptate aplicațiilor software de simulare utilizate in laboratoarele de tip întreprindere simulată. S-a întocmit un Raport de identificare a fișelor de disciplină care vor fi adaptate.

A 5.3 Actualizarea de planuri de învățământ/ curricule/studii de caz/simulări practice

În cadrul activității de actualizare de planuri de învățământ/ curricule/studii de caz/simulări practice au fost identificate fișele disciplinelor care au fost selectate pentru simulările în laboratoarele de întreprinderi virtuale. Ulterior experții responsabili vor întocmi un Raport de analiză a planurilor de învățământ cu identificarea disciplinelor unde se aplică software-ul.

A 5.4 Dezvoltarea/ amendarea regulamentului de funcționare a laboratoarelor de întreprindere simulată

A fost definitivat Regulamentul de funcționare a laboratoarelor de întreprindere simulată.

A5.5 Elaborarea/ actualizarea/ multiplicarea materialelor necesare desfășurării activităților în laboratoarele de întreprindere simulată (suporturi de curs)

Pentru această activitate s-a analizat modul de detaliere a cuprinsului suporturilor de curs utilizate în proiectul POSDRU/109/2.1/G/82018 „Firma virtuală – Sistem interactiv de învățare pentru creșterea gradului de ocupare şi adaptare a studenților pe piața muncii”, urmând a se elabora ulterior să se elaboreze o propunere de cuprins pentru cursuri.

Rezultate obținute în cadrul acestor activități:
A4. Dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a studenților
A4.2. Elaborarea de materiale care să vină în sprijinul activității de consiliere şi orientare profesională
- Ghidul de orientare și consiliere profesională
- 15 Chestionare aplicate la firme
A 4.3 Derularea sesiunilor de consiliere și orientare profesională
- Identificarea și programarea studenților pentru consiliere
A5. Organizarea cadrului de practică virtuală prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată pentru studenții de la specializările Marketing şi Administrarea afacerilor

A5.1 Analiza si evaluarea funcțiilor aplicațiilor software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice în raport cu necesitățile studenților
- 1 Minută întâlnire pe Skype – 13 august

A5.2 Actualizarea fluxurilor informaționale din aplicațiile software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice
- 1 Raport identificare fișe de disciplină care vor fi adaptate aplicațiilor software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată.
- Fișa disciplinelor selectate pentru simulările în laboratoarele de întreprinderi
A 5.3 Actualizarea de planuri de învățământ/ curricule/studii de caz/simulări practice
-
A 5.4 Dezvoltarea/ amendarea regulamentului de funcționare a laboratoarelor de întreprindere simulata
- 1 Regulament de funcționare a laboratoarelor –final

Întocmit Expert comunicare,
Conf.univ.dr. Câmpan Diana Manuela

About the author

Admin

Permanent link to this article: http://portal.uab.ro/posdru141529/comunicat-privind-activitatile-desfasurate-in-cadrul-proiectului-in-luna-august-2014/


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României