«

»

Sep 28

Comunicat privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în luna Septembrie 2014

COMUNICAT PRIVIND
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2014

În luna Septembrie 2014 în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități care vizează grupul țintă:
A4. Dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a studenților
A 4.3 Derularea sesiunilor de consiliere și orientare profesională
În cadrul acestei activități a fost elaborată de către experții responsabili o programare a sesiunilor de consiliere și orientare profesională. Experții cu piața muncii au interpretat în cadrul acestei luni chestionarele aplicate la firme și au întocmit 3 Rapoarte de interpretare.
A4.4 Elaborarea criteriilor de selecție pentru vizite de studiu
Experții responsabili cu piața muncii au elaborat pentru această activitate o Metodologie de elaborare criterii de selecție pentru vizite de studiu.
A5. Organizarea cadrului de practică virtuală prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată pentru studenții de la specializările Marketing şi Administrarea afacerilor

A5.1 Analiza si evaluarea funcțiilor aplicațiilor software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice în raport cu necesitățile studenților

Pentru analiza si evaluarea funcțiilor aplicațiilor software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice în raport cu necesitățile studenților a avut loc 1 întâlnire de lucru în data de 18.09.2014, pe Skype cu partenerul transnațional. La această întâlnire au participat din partea Beneficiarului Experții în adaptarea ofertei educaționale și Expertul IT, iar de la partenerul P1 Expertul IT Luca Barra. În începutul ședinței s-au trecut în revistă propunerile făcute în ședințele anterioare. Acestor propuneri le-au fost aduse completări de către experți care au întocmit un Raport privind situația actuală a funcțiilor aplicațiilor software de simulare din laborator. Acest Raport cuprinde atât situația reală/actuală a aplicației cât și propunerile de îmbunătățire ale acesteia.

A5.2 Actualizarea fluxurilor informaționale din aplicațiile software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice

În cadrul acestei activități s-au analizat şi evaluat fluxurile informaționale implementate în produsul software de simulare dezvoltat şi utilizat în proiectul POSDRU/109/2.1/G/82018 „Firma virtuală – Sistem interactiv de învățare pentru creșterea gradului de ocupare şi adaptare a studenților pe piața muncii”
A 5.3. Actualizarea de planuri de învățământ/ curricule/studii de caz/simulări practice

În cadrul acestei activități, în prima parte a lunii, au avut loc 5 întâlniri de lucru în vederea dezvoltării curriculei privind specializările vizate de proiect. Pentru actualizare au participat la discuții și membrii ai comisiilor CEAC. Astfel au fost adaptate 4 fișe de discipline.

A5.5 Elaborarea/ actualizarea/ multiplicarea materialelor necesare desfășurării activităților în laboratoarele de întreprindere simulată (suporturi de curs)

A fost elaborată de către experții responsabili o propunere de cuprins pentru suportul de curs necesar desfășurării activităților în laboratoarele de întreprindere simulată.

Rezultate obținute în cadrul acestor activități:

A4. Dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a studenților
A 4.3 Derularea sesiunilor de consiliere și orientare profesională
- 1 Programare derulare sesiuni de consiliere și orientare profesională
- 3 Rapoarte de interpretare a chestionarelor

A4.4 Elaborarea criteriilor de selecție pentru vizite de studiu
- 1 Metodologie de elaborare criterii de selecție pentru vizite de studiu.

A5. Organizarea cadrului de practică virtuală prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată pentru studenții de la specializările Marketing şi Administrarea afacerilor

A5.1 Analiza si evaluarea funcțiilor aplicațiilor software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice în raport cu necesitățile studenților

- 1 Minută întâlnire pe Skype – 18 septembrie
- Raport privind situația actuală a funcțiilor aplicațiilor software de simulare din laborator.

A5.2 Actualizarea fluxurilor informaționale din aplicațiile software de simulare utilizate în laboratoarele de tip întreprindere simulată pentru gestiunea resurselor economice

A 5.3. Actualizarea de planuri de învățământ/ curricule/studii de caz/simulări practice

- 5 Minute întâlniri
- Fișe discipline adaptate

A5.5 Elaborarea/ actualizarea/ multiplicarea materialelor necesare desfășurării activităților în laboratoarele de întreprindere simulată (suporturi de curs)

- 1 Cuprins suport de curs – varianta draft

Întocmit Expert comunicare,
Conf.univ.dr. Câmpan Diana Manuela

About the author

Admin

Permanent link to this article: http://portal.uab.ro/posdru141529/comunicat-privind-activitatile-desfasurate-in-cadrul-proiectului-in-luna-septembrie-2014/


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României