«

»

Jul 07

Lansarea proiectului

 

COMUNICAT DE PRESĂ

LANSAREA PROIECTULUI

 

„Împreună pentru un viitor de succes în Europa!”

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu INFOR – CONSORZIO INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE, TORINO, ITALIA, lansează oficial, în data de 9 iulie 2014, proiectul „Împreună pentru un viitor de succes în Europa!, cofinanţat din fondul social european prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/141529, cu derulare în perioada 12.05.2014 – 11.11.2015. Valoarea totală a proiectului este de 1.638.411,64 lei.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc miercuri, 9 iulie 2014, ora 11.00, în Sala Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Obiectivul major al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea competenţelor studenţilor în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă prin participarea la activităţi de consiliere şi orientare profesională şi prin implementarea unor metode interactive de învăţare, urmate de stagii de practică în companii. Proiectul vizează corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii, având ca rezultat creşterea competitivităţii absolvenţilor şi a gradului de inserţie a acestora pe piaţa muncii.

Proiectul îşi propune, ca obiective specifice, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru 500 de studenţi de la specializările Electronică aplicată, Ingineria mediului, Administrarea afacerilor, Marketing, Contabilitate şi informatică de gestiune, Drept, Cadastru, Sociologie, Informatică şi Filologie. În paralel cu activitatea de consiliere, prin proiect se va asigura cadrul virtual de practică, în întreprinderi simulate, pentru 200 de studenţi de la specializările Marketing, Economia comerţului, turismului şi serviciilor şi Administrarea afacerilor. 70 dintre studenţii consiliaţi vor fi selectaţi pentru a efectua vizite de studiu în companii dintr-o ţară membră a Uniunii Europene (Italia), activitate ce va fi coordonată de către partenerul extern cooptat în proiect.

Activităţile proiectului, derulate pe durata a 18 luni, au ca scop dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii, creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii, dezvoltarea aptitudinilor individuale şi îmbunătăţirea calităţii capitalului uman, îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională, stimularea muncii în echipă, dezvoltarea spiritului de concurenţă, creşterea capacităţii de luare a deciziilor, monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

FII PROFESIONIST EUROPEAN ÎN ROMÂNIA TA!

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Manuella Kadar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cmcdi@uab.ro

About the author

Admin

Permanent link to this article: http://portal.uab.ro/posdru141529/lansarea-proiectului/


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României