Home

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”

Titlul proiectului:Stagii de practică și consiliere pentru studenți

Codul proiectului: POSDRU/189/2.1/G/156113

Beneficiarul proiectului: Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Managerul de proiect: Prof. univ. dr. Daniel Breaz

Valoarea totală a proiectului: 948258.50 RON

Perioada de implementare a proiectului: 5 luni (10.07.2015 – 02.12.2015)