Bugetul proiectului

1. Resurse umane 406381.00
2. Participanţi 268800.00
3. Alte tipuri de costuri, din care: 232327.50
3.1. cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului)
32700.00
3.2. valoare activităţi subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului) 183600.00
4. Rezervă de contingenţă – maxim 5% din (1+2+3) 0.00
5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 907508.00
6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR) 40750.00
7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care: 948258.50
8. valoare activităţi transnaţionale 0.00
9. Valoare TVA nedeductibila estimata 60000.00
10. Contribuţia solicitantului 18965.17
11. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 – 10) 929293.33