Comunicate de presa


COMUNICAT DE PRESĂ

LANSAREA PROIECTULUI
Stagii de practică și consiliere pentru studenți

          UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, în parteneriat cu FUNDAȚIA PROGPERS – Alba Iulia, lansează oficial, în data de 31 iulie 2015, proiectul „Stagii de practică și consiliere pentru studenți”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156113. Valoarea totală a proiectului este de 948258.50 lei, iar durata de implementare este de 5 luni.

          Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc vineri, 31 iulie 2015, ora 9.30, în
Amfiteatrul A9 al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

          Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calitativă a stagiilor de practică ale studenților și facilitarea inserţiei absolvenţilor de studii universitare pe piaţa muncii, contribuind, astfel, la creşterea gradului de ocupare şi la reducerea şomajului.

          Proiectul vizează corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii și îmbunătăţirea competenţelor studenţilor în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Proiectul se adresează unui grupul-țintă format din 160 de studenți ai Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (domeniile Drept, Administrație publică, Istorie și Teologie), care vor participa la stagii de practică de specialitate și vizite tematice la organizații reprezentative pentru specializările studenților. Studenții vor fi consiliați și îndrumați pentru o carieră de succes de către specialiști cu experiență profesională de vârf și care cunosc evoluția și cerințele pieței muncii din domeniile de referință.

          Activităţile proiectului, derulate pe durata a 5 luni, au ca scop dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii, creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii, dezvoltarea aptitudinilor individuale şi îmbunătăţirea calităţii capitalului uman, diversificarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională, stimularea muncii în echipă, dezvoltarea spiritului de concurenţă, creşterea capacităţii de luare a deciziilor, monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Primul meu loc de muncă – prima reușită în carieră!
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Manuella Kadar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cmcdi@uab.ro

Descarca comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ
PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI
Stagii de practică și consiliere pentru studenți

          UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, în parteneriat cu FUNDAȚIA PROGPERS – Alba Iulia, a derulat, pentru o perioadă de 5 luni, proiectul „Stagii de practică și consiliere pentru studenți”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156113. Valoarea totală a proiectului a fost de 948258.50 lei.

          Conferinţa de închidere a proiectului va avea loc vineri, 20 noiembrie 2015, ora 9.30, în  Amfiteatrul A9 al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

          Proiectul s-a adresat unui grup-țintă format din 160 de studenți și masteranzi ai Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (domeniile Drept, Administrație publică, Istorie și Teologie), care au participat la stagii de practică de specialitate și vizite tematice la organizații reprezentative pentru specializările studenților. Studenții au fost consiliați și îndrumați pentru o carieră de succes de către specialiști cu experiență profesională de vârf și care cunosc evoluția și cerințele pieței muncii din domeniile de referință. În cadrul proiectului s-a organizat şi un workshop cu tema: „Primul meu loc de muncă – provocări și oportunități în vederea îmbunătățirii convergenței dintre formarea universitară și cerințele pieței muncii”.

          Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea calitativă a stagiilor de practică ale studenților și facilitarea inserţiei absolvenţilor de studii universitare pe piaţa muncii, contribuind, astfel, la creşterea gradului de ocupare şi la reducerea şomajului. Proiectul stimulează corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii și îmbunătăţirea competenţelor studenţilor în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

          Activităţile proiectului au avut ca scop dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii, creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii, dezvoltarea aptitudinilor, diversificarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională, stimularea muncii în echipă, dezvoltarea spiritului de concurenţă, creşterea capacităţii de luare a deciziilor, monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

          Proiectul s-a derulat sub deviza „Primul meu loc de muncă – prima reușită în carieră!

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Manuella Kadar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cmcdi@uab.ro

Descarca comunicat