Evenimente media


IMG_4893Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a lansat vineri, trei proiecte pentru îmbunătățirea activităților practice și de consiliere profesională a studenților. Proiectele se adresează unui număr de aproximativ 450 de studenți, de la diverse specializări. Aceștia vor beneficia de stagii de practică și de un program integrat de consiliere în alegerea carierei către formarea profesională de succes.
Cele trei proiecte lansate de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba iulia vineri, 31 iulie, sunt Stagii de practică și consiliere pentru studenți, Practică și consiliere – pașii tăi spre o carieră de succes și Stagiul de practică – un pas către primul job.
Sursa


Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu FUNDAȚIA PROGPERS – Alba Iulia, vă invită la conferinţa de finalizare a proiectului „Stagii de practică și consiliere pentru studenți”, adresat studenţilor Universităţii albaiuliene.

uabManagerul proiectului este Domnul Prof.univ.dr. Daniel Breaz, activităţile din cadrul proiectului incluzându-se în sfera mai largă de preocupări care vizează îmbunătăţirea activităţilor de instruire practică în toate domeniile.

Proiectul „Stagii de practică și consiliere pentru studenți” a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156113 şi a avut o durată de implementare de 5 luni.

Obiectivul-cadru al proiectului l-a reprezentat creșterea calitativă a stagiilor de practică ale studenților și facilitarea inserţiei absolvenţilor de studii universitare pe piaţa muncii, contribuind, astfel, la creşterea gradului de ocupare şi la reducerea şomajului.

Proiectul vizează corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii și îmbunătăţirea competenţelor studenţilor în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Conferinţa de închidere a proiectului va avea loc vineri, 20 noiembrie 2015, ora 9.30, în Amfiteatrul A9 al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
Sursa