Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in sustinerea tranzitiei studentilor inmatriculati in institutia Solicitantului la programele de licenta si master, catre viata activa si asigurarea pe termen lung pentru acesti studenti a unei cariere de succes. Activitatile de consiliere si orientare profesionala din cadrul acestui proiect vor ajuta grupul tinta sa-si identifice propriile nevoi si inzestrari profesionale si sa cunoasca cerintele si oportunitatile pietei muncii in domeniul in care vor activa dupa terminarea studiilor. Serviciile de consiliere si orientare profesionala din afara orelor din programa de studii le vor oferi studentilor informatii actualizate privind competentele teoretice si practice necesare la angajare, situatia actuala de pe piata muncii si prognozele asupra evolutiei viitoare, astfel incat acestia sa cunoasca pasii necesari pentru a se indrepta catre o cariera de succes. Stagiile de practica ii vor ajuta pe studenti sa-si dezvolte multiple abilitatile practice necesare angajarii in domeniul lor de studiu/activitate, dupa terminarea studiilor universitare. Pe termen lung, aceste activitati vor asigura studentilor din grupul tinta sansa si sprijinul necesar realizarii unei cariere profesionale de succes.

 

Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului

1 Realizarea unor stagii de pregatire practica. Stagiile de practica sunt prevazute ca obligatorii in planul de invatamant si vor fi desfasurate la organizatii si intreprinderii pe baza unor acorduri bilaterale. Se vor crea materiale suport pentru stagiile de pregatire practica (fise de observare, caiete de practica, etc.) particularizate in functie de organizatia la care se desfasoara stagiul de practica si vor fi distribuite studentilor. Rezultatele acestor stagii vor fi evaluate. Se vor acorda subventii financiare individuale si premii in functie de rezultatele obtinute pe parcursul derularii stagiului de practica, pentru cresterea motivatiei studentilor de imbunatatire a performantei profesionale personale. Stagiile de practica vor contribui la cresterea relevantei pregatirii universitare a studentilor in raport cu cerintele pietei muncii si dezvoltarea aptitudinilor lor de munca. Sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru studenţi se va realiza prin organizarea de stagii de practica performante cu tehnica de ultima generatie , pentru 160 de studenti din grupul tinta. Stagiile de practica vor viza dezvoltarea la acesti studenti a aptitudinilor de muncă. Dobandirea acestor aptitudini va fi un real beneficiu pentru studenti deoarece acestia vor obţine o calificare completa şi actuala în corelare cu cerinţele pieţei muncii si implicit vor fii sprijiniti in tranzitia de la universitate la viata activa, catre un loc de munca stabil potrivit competentelor si abilitatilor dobandite in scoala. Astfel se va obtine totodata si o imbunatatire a insertiei pe piata muncii a absolventilor Solicitantului. Un alt beneficiu pentru studenti va fi oportunitatea de a se face remarcati si de a se angaja dupa terminarea studiilor chiar la partenerul de practica din cadrul proiectului cu care s-a incheiat acordul de colaborare bilaterala.

2 Dezvoltarea si furnizarea de consiliere si orientare profesionala. Se vor realiza in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant. Se vor elabora materiale particularizate in functie de competentele profesionale, abilitatile si deprinderile specifice specializarilor studentilor. Consilierea si orientarea profesionala realizate vor contribui la dezvoltarea perspectivelor studentilor privind cariera si piata muncii regionala, nationala si internationala. Studentii isi vor putea dezvolta capacitatea de planificare a carierei, de alegere a traseului profesional optim si realist, in raport cu identitatea vocationala si oferta sociala din cadrul pietei muncii. Studentii astfel informati si consiliati vor putea lua decizii mai bune pentru continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca. Studentii vor fi sprijiniti ca dupa terminarea studiilor sa opteze pe baza competentelor si a propriilor nevoi sa se angajeze sau sa-si continue studiile. Proiectul va contribui totodata la fructificarea de catre studentii din grupul tinta a unei sanse la educatie prin imbunatatirea procesului de continuare a studiilor. Se estimeaza astfel ca 90% dintre studentii din grupul tinta isi vor continua studiile, ca urmare a consilierii lor profesionale din cadrul acestui proiect.

3. Schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă, inclusiv vizite de studii pentru studenți. Tema va fi „Primul meu loc de munca – provocari si oportunitati in vederea imbunatatirii convergentei dintre formarea universitara si cerintele pietiimuncii”. La schimbul de experienta vor participa reprezentanti relevanti de la universitati de prestigiu din diferite regiuni si de la organizatiile in care se deruleaza practica studentilor. Pe langa schimbul de experienta se vor organiza si 4 sesiuni de informare cate unul pentru fiecare domeniu: drept, administratie publica, teologie si istorie. Se vor organiza 8 vizite de studiu la organizatii reprezentative pentru specializarile studentilor. Prin activitatile sale proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al POSDRU astfel: – activitatile de consiliere si orientare profesionala precum si stagiile de practica vor ajuta la corelarea educatiei cu cerintele de pe piata muncii in domeniul medical in specialitatile implicate in patologia renala. Acestea activitati vor contribui totodata la dezvoltarea capitalului uman al Solicitantului si la cresterea competitivitatii la nivelul pietei muncii in domeniul vizat. Prin atingerea obiectivelor acestui proiect se va asigura sustinerea cu resurse umane competente a domeniului medical vizat, de pe piata muncii din Romania.