Rezultate si indicatori

Indicatori de realizare

  • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră – 160
  • Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici – tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 10
  • Numărul de persoane asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 160

Indicatori de rezultat

  • Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare – 90